Viewing articles tagged 'import'

 SI TA IMPORTOJ NJE DATABAZ ?

1. Hyni në llogarinë tuaj TEK DEDI.AL.   2.Kërkoni në seksionin Mjetet e Bazës së të Dhënave...